שביל בטון מפוקסל
שביל בטון מפוקסל

שביל אריחי בטון
שביל אריחי בטון

דק עץ
דק עץ

שביל בטון מפוקסל
שביל בטון מפוקסל

1/43